1.THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Thông tin chuyển khoản:

Ngân hàng:
Số tài khoản:
Chủ tài khoản:
Chi nhánh:

 

2.THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG