Hiển thị tất cả 8 kết quả

Thông tin Dây cáp điện hạ thế CADISUN mới nhất, thông tin thêm về bảng giá các sản phẩm cáp điện khác xin vui lòng liên hệ 033 929 9777


Tổng hợp bảng báo giá dây cáp điện Cadisun 2023 tham khảo

Báo giá Dây cáp điện Cadisun 2023

Cáp điện Cadisun được cung cấp bảng báo giá mới nhất như sau:
STT Mã sản phẩm Giá bán sỉ (VNĐ/m) Giá bán lẻ (VNĐ/m) Đóng gói (m/Cuộn)
1 Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x0.75 10,107 10,612 200
2 Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x1.0 12,215 12,826 200
3 Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x1.5 16,845 17,687 200
4 Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x2.5 26,876 28,219 200
5 Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x4.0 41,719 43,805 200
6 Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x6.0 61,705 64,790 200
7 Dây xúp dính VCmD 2x0.5 5,567 5,846 100
8 Dây xúp dính VCmD 2x0.75 7,919 8,315 100
9 Dây xúp dính VCmD 2x1.0 9,907 10,402 100
10 Dây xúp dính VCmD 2x1.5 13,907 14,602 100
11 Dây xúp dính VCmD 2x2.5 22,303 23,419 100
12 Dây đơn mềm VCSF 1x0.5 2,710 2,846 200
13 Dây đơn mềm VCSF 1x0.75 3,874 4,068 200
14 Dây đơn mềm VCSF 1x1.0 4,789 5,029 200
15 Dây cáp đồng CV 1x1.5 7,333 7,699 100
16 Dây cáp đồng CV 1x2.5 11,744 12,311 100
17 Dây cáp đồng CV 1x4.0 18,465 19,388 100
18 Dây cáp đồng CV 1x6.0 27,081 28,435 100
19 Dây cáp đồng CV 1x10 42,780 44,919 100
20 Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x0.75 8,950 9,398 100-200
21 Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x1.0 10,968 11,516 100-200
22 Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x1.5 15,149 19,907 100-200
23 Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x2.5 24,388 25,607 100-200
24 Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x4.0 38,284 40,198 100-200
25 Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x6.0 57,225 60,068 100-200

Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ chúng thôi theo thông tin sau.