Cáp chống cháy LS VINA, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 4 lõi, cách điện XLPE, không giáp

    Liên hệ

    Tiêu chuẩn áp dụng

    IEC 60502-1:2009

    BS 6387